NHÀ HÀNG CHÚNG TÔI

14 Lê Ngô Cát, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

0902364949

Giờ mở cửa: 11:00-12:00

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI